Rozdíl mezi let, const a var v Javascriptu

Publikováno: 10. 01. 2021

Základ, který by měl každý začátečník znát při psaní proměných. Pokud vytvoříme proměnnou let nebo const uvnitř bloku, tak následně při zavolání proměnné mimo blok, bude javascript vytvářet chybu. To ale neplatí pro var, která je tzv. globální.

 
if(true) {
 var globalni = "Tohle je globální proměnná"
 let tohleNeniGlobalni = "Tohle není globální proměnná"
 const tohleNeniTakeGlobalni = "Tohle není také globální proměnná"
}

console.log(globalni) //'Tohle je globální proměnná'

console.log(tohleNeniGlobalni) //ReferenceError: tohleNeniGlobalni is not defined

console.log(tohleNeniTakeGlobalni) //ReferenceError: tohleNeniTakeGlobalni is not defined

Je také rozdíl u přiřazování hodnot. Const nelze nikdy přepsat novou hodnotou.

var mohuPrepsat = ""
let mohuTakePrepsat = ""
const nemohuPrepsat = ""

 
mohuPrepsat = "Přepíšu"
mohuTakePrepsat = "Přepíšu také"
nemohuPrepsat = "Nepřepíšu" //TypeError: Assignment to constant variable.
 
console.log(mohuPrepsat, // "Přepíšu"
      mohuTakePrepsat, // "Přepíšu také"
      nemohuPrepsat ) // ""


Články, které vás mohou také zajímat