Author image

Hi, I am Martin

I am game and web frontend developer

Active developer path ("/Applications/Xcode.app/Contents/Developer") does not exist

xcrun: error: active developer path ("/Applications/Xcode.app/Contents/Developer") does not exist

Link

Laravel PHP Command Not Found on Mac

Laravel PHP Command Not Found (Mac)

Link

Zakázání cizích IP adres v .htaccess

Zakázání cizích IP adres v .htaccess

Link

Jaké nástroje používám při tvorbě webu?

Jaké nástroje používám při tvorbě webu?

Link

Fetch API - jak nejsnadněji získávat data z JSONu

U nového Javascriptu existuje Fetch Api, které nahrazuje již starý XMLHttpRequest(). Můžeme díky tomu přijímat a odesílat data ve formátu JSON.

Link

IE11 Object doesn't support property or method 'forEach'

IE11 Object doesn't support property or method 'forEach'

Link